VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS.
Plačiau…

2017 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS.
Plačiau…

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITOS:
1. KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ DIDŽIOSIOS SALĖS ĮRENGIMO ATNAUJINIMO DARBAI.
Plačiau…

2. KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ PASTATO TVARKYBOS DARBAI.
Plačiau…

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCESAS.
Plačiau…