???????????: Feedback (rež. Simona Žemaitytė)

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 25/09/2020
8:30 pm - 10:00 pm

Location
KKC / Kauno kultūros centras

Categories


For English please scroll down >>>

Apie filmą:

Saulius, arba Sal, kaip jį vadina draugai iš Londono, pradžioje buvo didžėjus, aistringas vinilinių plokštelių kolekcionierius ir vienas internetinio radijo projekto last.fm kūrėjų. Jis buvo universalus nerimstantis personažas, maištininkas, antisisteminis veikėjas, visada bendradarbiaujantis ir dalyvaujantis daugybėje kūrybinių projektų, organizuojantis vakarėlius ir renginius, besiklausantis muzikos ir suburiantis žmones. Saulius Čemolonskas, gimęs 1964 m. Kaune, paspruko iš Sovietinės Lietuvos su padirbtais dokumentais 1989 m. ir didžiąją savo gyvenimo dalį praleido Londone. Nesuskaičiuojamas kiekis jo muzikos, garso ir vaizdo archyvo valandų, įrašytų VHS, DV ar 8 mm formatais, atspindi maištingą Sauliaus charakterį, jo žaismingumą ir kūrybingumą, taip pat jo aplinką: nuo 9-ojo dešimtmečio Sąjūdžio Lietuvoje, vėlyvojo 10-ojo dešimtmečio Londono muzikos scenos iki nesenų laikų ir jo paties privačios praeities. Kino kūrėja Simona Žemaitytė, pažinojusi Saulių daugiau nei dešimt metų, naudoja jo archyvo medžiagą kurdama istoriją, kuri galėtų būti laikoma universaliu pasakojimu apie žmogaus siekį pabėgti nuo sistemos (bet kokios) ar mėginimu jai pasipriešinti. Kuo daugiau žiūrime anapus VHS ar DV laiko patinos (sugrąžinančios seniai prarastus miestų – tiek Kauno, tiek Londono – vaizdus), tuo labiau suprantame, kad Sal buvo vienas tokių žmonių, kokį kiekvienas iš mūsų pažinojome kurioje nors vietoje ir kažkuriuo mūsų gyvenimo laikotarpiu. Saulius mirė 2017 m. Jo pelenai laikomi jo draugo muzikos studijoje Londone.

Simona Žemaitytė yra lietuvių menininkė ir kino kūrėja, gyvenanti ir dirbanti Londone ir Vilniuje. Simonai prireikė beveik penkerių metų, kad surastų VHS juostas, apie kurias Sal buvo užsiminęs jųdviejų pokalbyje po to, kai perdavė jai viso savo archyvo kopiją. Ji filmavo Salą muzikuojantį kartu su Terry Burrowsu ir Laure Prouvost bei kitais ir sukūrė keletą projektų, besiremiančių jo biografija. Simonos darbai buvo apdovanoti 15-oje Talino grafikos trienalėje, taip pat nominuoti Šefildo dokumentinio kino festivalyje. Ji rodė savo darbus Kasa Gallery, Galata Perform (Stambulas), RichMix (Londonas), Šiuolaikinio meno centre Vilniuje ir kitur.

>>> ℕ???????? ???ℕ??? <<< >>>>>>>>>>>>>

Simona Žemaitytė
????????, 74’, 2019

Saulius, or Sal as his friends from London called him, was a Dj, a passionate vinyl collector as well as one of the creative minds behind the last.fm internet radio project in its early beginnings. He was a universal restless character, a rebel, an anti-system, always part of collaborations and multiple creative projects, organising parties and events, listening to music and gathering people. Born as Saulius Čemolonskas in 1964 in Kaunas, he escaped Soviet Lithuania with forged documents in 1989 and spent most of his life in London. Countless hours of his archive of music, sound and videos recorded on VHS, DV and 8mm cassettes encapsulate Saulius’ rebellious character, his playfulness and creativity as well as his surroundings from times of turmoil and revolt in 1980’s Lithuania to the late 90’s London music scene to recent times and his own private past. Filmmaker Simona Žemaitytė who had known Saulius for almost a decade, uses his archive material to depict the story which could be called a universal human quest to escape or an attempt against the system (any, really). The longer we look beyond the ‘patina’ of time through the VHS and the DV (bringing images of long lost cities, both Kaunas and London) the more we understand that perhaps Sal was one such person that each of us has known once, anywhere, anytime in our lives. Saulius passed away in 2017. His ashes are in his friend’s music studio in London.

Simona Žemaitytė (born 1984) is a Lithuanian artist and filmmaker, living and working in London and Vilnius. It took Simona almost five years to find VHS tapes that Sal occasionally mentioned in their conversations after giving her a copy of his entire archive. She had filmed Sal performing with Terry Burrows and Laure Prouvost among others and made a few projects based on his biography. Simona’s own work was previously awarded at the 15th Tallinn Print Triennial and nominated for an award at the Sheffield Documentary Film Festival. Previous exhibitions and shows include Kasa Gallery, Galata Perform (Istanbul), BAFTA, RichMix (London), Contemporary Art Center (Vilnius) and others.

>>>> ?ℝ?? ?ℕ?ℝ?ℕℂ? <<<<<

Leave a Reply