???????????: Metahaven. Eurasia (Questions on Happiness)

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 27/09/2020
5:00 pm - 7:00 pm

Location
KKC / Kauno kultūros centras

Categories


For English please scroll down >>>

Metahaven
???????? (????????? ???? ????ę), 64’, 2018

???????? (????????? ???? ????ę) derinami kinematografiniai epizodai, archyvinė filmuota medžiaga, animacija ir grafika. Naudojant skirtingas vizualines, garsines, lingvistines ir materialias tekstūras filme svyruojama tarp išskirtinio laikinumo, būdingo virusiniams YouTube vaizdo klipams, poetiškai ir liaudiškai pasakojamų mokslinių ir fikcinių istorijų, ir momentų, kur filmas atrodo sutampantis su dabarties momento patirtimi, destabilizuojančių nerimastingą gretimų epizodų montažą. Spekuliatyviame filmo naratyve Eurazijos žemynas turi išgalvotą vardą DVD Zona 5 ir regionines imperijas, atskilusias valstybes ir smulkmeniškai nacionalistines respublikas. Eurazijos žemynas kaip geografinė ir geopolitinė koncepcija yra vieta, kurioje susitinka vis labiau neoviduramžiškos politinės santvarkos dideli ir pretenzingi suvienijimo ir hiperfragmentacijos projektai.
Pietryčių Urale ir Makedonijoje nufilmuoto darbo pasakojimą įrėmina trys eilėraščiai: Marinos Cvetajevos Aš žinau tiesą (1918); Fiodoro Tiutčevo Silentium! (1830); ir Aleksandro Vedenskio Sniego melagystės (1930). Kiekvienas iš šių eilėraščių, įskaitytas balsu, įkūnija savitą poeto kaip realybės filtro poziciją. Džiugiame eilėraštyje Sniego melagystės A. Vedenskis neigia kalbos pretenzijas perteikti rišlią prasmę, bėgdamas nuo jos kartu su klausytojo vaizduote ir su pačios poezijos idėja.

Grupė Metahaven kuria filmus ir dizainą, rašo tekstus. Iš Metahaven filmų minėtini Išdrikimas (Propaganda apie propagandą) (2015), Informacijos dangūs (2016, nominuotas 2017 m. Europos kino apdovanojimams), Gimtasis miestas (2018) ir Eurazija (Klausimai apie laimę) (2018). Iš naujausių leidinių minėtini PSYOP: Antologija (Koenig Books, Londonas, 2018) ir Skaitmeninis Tarkovskis (Strelka Press, Maskva, 2018). Esė Skaitmeninis Tarkovskis Metahaven interneto patirtį apibrėžia kaip lėtą, kinematografinį vyksmą, projektuojant Andrejaus Tarkovskio tekstūras ir motyvus kaip skaitmeninės estetikos ir kino kūrybos priemonę. Metahaven nariai dėsto Strelka institute Maskvoje ir yra Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdame patarėjai.

>>> ℕ???????? ???ℕ??? <<< >>>>>>>>

Metahaven
??????? (????????? ?? ?????????), 64’, 2018

??????? (????????? ?? ?????????) combines cinematic sequences, found footage, animation and graphics. Through its different visual, aural, linguistic and material textures, the film moves between the distinctive temporality of a YouTube viral video, a poetic and folkish mode of science fictional storytelling and moments where the film seems to overlap with experience in real-time, destabilising the hyped-up editing of its neighbouring sequences. In the speculative narrative that underpins the film, the continent of Eurasia has assumed the name ‘DVD Zone 5’ with regional empires, breakaway states and petty-nationalist republics.
The continent of Eurasia, as both geographical and geopolitical concept, is a locus for the grand claims for the projects of unification and hyper-fragmentation in an increasingly neo-medieval political order.
Shot in the southeastern Ural and Macedonia, the film’s evolving narrative is framed by three poems: Marina Tsvetaeva’s I know the truth (1918); Fyodor Tyutchev’s Silentium! (1830); and Alexander Vvedensky’s Snow Lies (1930). Each of these poems, all read in voice-over, embodies a distinct position of the poet as a filter of reality. In the exhilarating ‘Snow Lies’, Vvedensky denies language its pretence to convey any coherent meaning, running away with the listener’s imagination as well as with the concept of poetry itself.

The work of Metahaven consists of filmmaking, writing and design. Films by Metahaven include The Sprawl (Propaganda about Propaganda) (2015), Information Skies (2016, nominated for the 2017 European Film Awards), Hometown (2018) and Eurasia (Questions on Happiness) (2018). Recent publications include PSYOP: An Anthology (Koenig Books, London, 2018), and Digital Tarkovsky (Strelka Press, Moscow, 2018). In the long essay ‘Digital Tarkovsky’, Metahaven identify online experience as a slow, cinematic proceeding, projecting the textures and motifs of Andrei Tarkovsky as a deeper artifice of digital aesthetics and filmmaking. Metahaven teach at Strelka Institute, Moscow, and are advisors at Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.

>>>> ?ℝ?? ?ℕ?ℝ?ℕℂ? <<<<<

Leave a Reply