???????????: Ocean of Love

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 18/09/2020
6:30 pm - 8:30 pm

Location
KKC / Kauno kultūros centras

Categories


Ingo Niermann, Alexa Karolinski
????ė? ?????????? / ?????? ?? ????, 93’, 2020

Kapitalizme net meilė tapo preke, o geismas pavirto augimo idėjos apsėstos rinkos ekonomikos varomąja jėga. Idėja, kad prievarta yra paskutinis modernios gerovės valstybės tabu, yra Meilės armijos antitezė. Tai atviras tarptautinis projektas, radikaliai atkovojantis jo dalyvių kūnus ir sąmonę klausdamas: ar gali meilė būti suprantama kaip naujo pobūdžio darbas? Kuboje susitinkame dešimt tai norinčių išmėginti Meilės armijos narių. Studentai, pensininkai, translyčiai sekso darbuotojai ir žmonės su negalia – įvairialypė žmonių grupė, kurią matome ir darbe, ir Havanos pliaže, atliekančią ritualą meilės jūroje. Meilės vandenynas yra tęstinis tarpdisciplininis projektas, kuriuo siekiama atviromis ir dalyvavimą skatinančiomis formomis pritraukti naujus meilės karius į mokymų ir kūrybinių dirbtuvių programas.

Alexa Karolinski gimė Berlyne. Ji baigė meno istorijos bakalauro studijas. Dirbo žurnale Vice Vokietijoje kaip redaktoriaus asistentė, prodiusavo kūrinius Arte televizijai, pristatydama įvairius menininkus. Vėliau ji persikraustė į Niujorką, studijavo Vizualinių menų mokykloje ir kūrė socialinės dokumentikos filmus. Pirmas didelės apimties Karolinski filmas Oma & Bella – tai dokumentika apie jos senelę ir senelės draugę-kambariokę. Abi moterys išgyveno holokaustą. Jos darbuose svyruojama tarp šiuolaikinio meno, kino ir komercinių videoklipų sričių. 2016 m. Berlyno bienalėje įvyko filmo Meilės armija premjera – tai tęstinio bendradarbiavimo su rašytoju ir menininku Ingo Niermannu rezultatas.

Ingo Niermann (g. 1969 m., Bylefelde, Vokietijoje) gyvena Berlyne ir Bazelyje. Jis yra knygų serijos Solution rašytojas ir redaktorius. Jo debiutinė novelė Der Effekt buvo išleista 2001 m. Tarp neseniai išleistų knygų minėtinos: Sprendimas 247-261: Meilė (2013), Choose Drill (2011), Meno ateitis: vadovėlis (2011, su Eriku Niedlingu), Sprendimas 186–195: Dubajaus demokratija (2010), Sprendimas 1–10: Umbaulandas (2009), Sprendimas 9: Didžioji piramidė (su Jensu Thieliu, 2008), Įdomusis narkotikų ir jų draugų pasaulis (su Adrianu Sacku, 2008). Niermannas kartu su kitais įsteigė revoliucinį kolektyvą Redesign Deutschland ir išrado kapą kiekvienam – Didžiąją piramidę. Kartu su Remu Koolhaasu jis kūrė Vote – įrankį viešiesiems balsavimams Gvangdžu, Korėjoje. Kartu su Haus der Kulturen der Welt Berlyne Niermannas pradėjo tarptautinį skaitmeninės leidybos projektą Fiktion.

<<<<<<ℕ???????? ???ℕ???>>>>>

>>>>>>>
Ingo Niermann, Alexa Karolinski
????? ?? ????, 93’, 2020

Under capitalism, even love has become a commodity and desire has become the driving force of a market obsessed with growth. The idea that violence is the last taboo of the modern welfare state is the anti-thesis of ‘Army of Love’ – an open and international project, which radically reconquers the body and consciousness of its participants and asks: can love be a new kind of work? In Cuba, we meet 10 members of ‘Army of Love’, who give it a try. Students, pensioners, transgender sex workers and people with disabilities –– an inclusive group of people, who we meet at work and at a beach in Havana, where they perform a ritual in the sea of love. Ocean of Love is part of a continuing multidisciplinary project, which in an open and participatory form recruits new soldiers in the name of love for training programmes and workshops.

Alexa Karolinski was born in Berlin, Germany. She received her bachelor’s degree in art history. She worked for Vice in Germany as an editorial assistant. She also produced pieces for Arte, featuring the work of various artists. She relocated to New York City to attend the School of Visual Arts and mastered social documentaries. Karolinski’s first major film was Oma & Bella, a documentary about her grandmother and her grandmother’s friend and roommate. Both women were Holocaust survivors. She moves between the worlds of fine art, cinema and commercial video. In 2016 she premiered the film Army of Love at the Berlin Biennale, an ongoing collaboration with writer/artist Ingo Niermann.

Ingo Niermann (Bielefeld, Germany, 1969) lives in Berlin and Basel. He is a writer and editor of the book series Solution. His debut novel Der Effekt was published in 2001. Recent books include Solution 247-261: Love (2013), Choose Drill (2011), The Future of Art: A Manual (2011, with Erik Niedling), Solution 186–195: Dubai Democracy (2010), Solution 1–10: Umbauland (2009), Solution 9: The Great Pyramid (with Jens Thiel, 2008), and The Curious World of Drugs and Their Friends (with Adriano Sack, 2008). Niermann co-founded the revolutionary collective Redesign Deutschland, and has invented a tomb for everyone, the Great Pyramid. Together with Rem Koolhaas he has been building Vote, a tool for public ballots, in Gwangju, Korea. In cooperation with Haus der Kulturen der Welt (Berlin) Niermann started the international digital publishing project Fiktion.

<<<<<>>>>

Leave a Reply