Neslemas#WOW

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 21/08/2021
7:00 pm - 9:30 pm

Location
KKC / Kauno kultūros centras

Categories


Rimčiausi žodžiai iškalti bronzoje, mažiau rimti – auksinėm raidėm ant odos, rašalu ant solidaus popieriaus ir galiausiai – žodžiais ant sienų: gatvės eilėraščiais, plakatais, grafičiais ir, aišku, viešųjų tualetų poezija.

The event will be held in English.
(Please scroll down for the English version)

Neslemas #WOW kvies žongliruoti pastaraisiais – nerimtais žodžiais, gebančiais nešti kuo rimčiausią prasmę. Šis renginys vainikuos tarptautinę Kūrybinio rašymo / sakytinio žodžio stovyklą „Žodžiai nuo sienų“ (http://kmn.lt/…/kurybinio-rasymo-sakytinio-zodzio…/), renginyje pasirodys stovyklos dalyviai ir kviestinė autorė Martine Johansen.

RENGINYS VYKS ANGLŲ KALBA, tad kviečiame visas ir visus kuriančius angliškai (ar kita kalba, išskyrus, lietuvių) smailinti plunksnas ir registruotis!

NESLEME NEBUS BALŲ, tad kviesime nuomones išreikšti plojimais!

Dalyvių registracija ir klausimai: asta@kmn.lt

BŪTINA ŽIŪROVŲ REGISTRACIJA: https://docs.google.com/…/1FjEMd1iQAgwJSCD3hHBtTUk…/edit

Neslemo taisyklės:
1. būtina skaityti savo tekstą,
2. pasirodymas negali viršyti 3 minučių,
3. GALIMA vilkėti kostiumus ir kviestis pagalbininkus.

Svarbiau už taisykles:
išraiškingas skaitymas! Jei nuobodžiavo veidrodis, nuobodžiaus ir publika. Išrėk kūrybą Micui, prajuokink balandžius už lango, išmesk špargalkę pavėjui ir tada lipk ant scenos!

Stovykla yra finansuojama Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje ir yra Kauno menininkų namų Literatūros edukacijos programos „Trenksmas“ dalis. Literatūros edukacijos programa „Trenksmas“ yra finansuojama Lietuvos kultūros tarybos.

EN

The most serious words are engraved in bronze, the less serious are the golden letters on the leather book covers, then the ink on solid paper, and finally the words on the walls: street poems, posters, graffiti and, of course, public toilet poetry.

NotASlam #WOW will invite you to juggle the latter – frivolous words that can carry the most serious meaning. This event will be the culmination of the international Creative writing / spoken word camp “Words Off the Walls”, and will feature camp participants and guest author Martine Johansen.

THE EVENT WILL BE HELD IN ENGLISH, so we invite everyone who creates in English (or any language other than Lithuanian) to sharpen their pencils and register!

WE WILL NOT HAVE SCORES, so we invite you to express your opinions with applause!

Registration for participation and questions: asta@kmn.lt

AUDIENCE REGISTRATION (REQUIRED): https://docs.google.com/…/1FjEMd1iQAgwJSCD3hHBtTUk…/edit

The rules of NotASlam:
1. poems must be original work of the performer,
2. the performance can’t be longer than 3 minutes,
3. poets CAN sing, use props and perform in groups.

The camp is financed by Nordic Council of Ministers Office in Lithuania and is a part of Kaunas Artists’ House literature education program “Trenksmas”. Literature education program “Trenksmas” is financed by Lithuanian Council for Culture.

Leave a Reply