Slemas #45

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 01/12/2021
7:00 pm - 9:00 pm

Location
KKC / Kauno kultūros centras

Categories


Ką veikti tamsiais rudens vakarais?
Skaityti knygas?
Išbandyti naujus receptus?
Netflix and chill?
Planuoti revoliuciją?
Tvarkyti spintą?
Ruoštis egzaminams?
 
PLOTI!
BALSUOTI!
SLEMINTI!
 
Slemas #45 vedėja – Greta Štiormer
Slemo dizaino autorė – Inga Navickaitė-Drąsutė
 
(Please scroll down for the English version)
 
Dalyvių registracija ir klausimai: asta@kmn.lt
 
Slemo taisyklės:
1. būtina skaityti savo tekstą,
2. pasirodymas negali viršyti 3 minučių,
3. negalima vilkėti kostiumų, naudoti garso efektų ar kviestis pagalbininkų.
 
Svarbiau už taisykles:
išraiškingas skaitymas! Jei nuobodžiavo veidrodis, nuobodžiaus ir publika. Išrėk kūrybą Micui, prajuokink balandžius už lango, išmesk špargalkę pavėjui ir tada lipk ant scenos!
 
Slemo eiga:
vyksta trys raundai. Poetus(-es) vertina komisija, sudaryta iš atsitiktine tvarka atrinktų žiūrovų. Pasirodymai vertinami dešimtbalėje sistemoje. Pirmajame raunde pasirodo visi(-os), antrajame ir trečiajame – daugiausia balų surinkę dalyviai(-ės).
Renginys yra KMN Literatūros edukacijos programos „Trenksmas“ dalis, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.
 
EN
 
What to do on dark autumn evenings?
To read books?
Try new recipes?
Netflix and chill?
Planning a revolution?
Manage closet?
Get ready for exams?
 
CLAP!
VOTE!
SLAM!
 
Slemas #45 host – Greta Štiormer
Author of the slam design – Inga Navickaitė-Drąsutė.
 
Registration for participation and questions: asta@kmn.lt
 
Poetry slam events have only three rules:
1. poems must be original work of the performer,
2. the performance can’t be longer than 3 minutes,
3. poets cannot sing or use musical instruments or props.
 
The process:
there are three rounds. The poets are judged by 5 judges randomly selected from the audience. Performances are evaluated in a ten-point system. In the first round, all participants appear, in the second and third – the participants with the highest score.
 

The event will be held in Lithuanian, but poets are welcome to perform in any language.

The event is a part of the literature education program “Trenksmas” and is financed by Lithuanian Council for Culture.

Leave a Reply