Slemas #46

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 23/02/2022
7:00 pm - 9:00 pm

Location
KKC / Kauno kultūros centras

Categories


Mėnesį ilsėjomės, liežuviais gaudėm snaiges, žiūrėjom į slemerius ant Žalgirio arenos arba Vilniaus scenos, metas grįžti. Susitinkam jau įprastoje KKC salėje paklausyti ar slemerių liežuviai neatšipo, o gal kaip tik naujų triukų išmoko.
 
Slemas #46 vedėjai – Jovaras ir Deimantė Mikuckaitė.
 
Susitinkame Kauno kultūros centro salėje (viduje)! Ten, nepaisant apribojimų, tilps visi slemo mylėtojai. Ačiū mūsų partneriams KKC už svetingumą, susitinkam Vytauto pr. 79!
 
Dalyvių registracija ir klausimai: asta@kmn.lt
 
Slemo taisyklės:
1. būtina skaityti savo tekstą,
2. pasirodymas negali viršyti 3 minučių,
3. negalima vilkėti kostiumų, naudoti garso efektų ar kviestis pagalbininkų.
 
Svarbiau už taisykles:
išraiškingas skaitymas! Jei nuobodžiavo veidrodis, nuobodžiaus ir publika. Išrėk kūrybą Micui, prajuokink balandžius už lango, išmesk špargalkę pavėjui ir tada lipk ant scenos!
 
Slemo eiga:
vyksta trys raundai. Poetus(-es) vertina komisija, sudaryta iš atsitiktine tvarka atrinktų žiūrovų. Pasirodymai vertinami dešimtbalėje sistemoje. Pirmajame raunde pasirodo visi(-os), antrajame ir trečiajame – daugiausia balų surinkę dalyviai(-ės).
Renginys yra KMN Literatūros edukacijos programos „Trenksmas“
dalis, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.
 
EN
 
We rested for a month, went around catching snowflakes with our tongues, looked at slammers on Žalgiris Arena or Vilnius stage, it’s time to get back. Let’s meet in the usual KKC hall listen to whether slammers’ tongues are still sharp or perhaps they learned new tricks.
 
Slemas #46 host – Jovaras and Deimantė Mikuckaitė.
 
See you in the hall of Kaunas Culture Center (inside)! There, despite the restrictions, all slam lovers will fit. Thank you to our partners KCC for the hospitality and we meet at Vytauto Ave. 79!
Registration for participation and questions: asta@kmn.lt
Poetry slam event happens every month in Kaunas Artists House, there are only three rules:
1. poems must be original work of the performer,
2. the performance can’t be longer than 3 minutes,
3. poets cannot sing or use musical instruments or props.
 
The process:
there are three rounds. The poets are judged by 5 judges randomly selected from the audience. Performances are evaluated in a ten-point system. In the first round, all participants appear, in the second and third – the participants with the highest score.

The event will be held in Lithuanian, but poets are welcome to perform in any language.The event is a part of the literature education program “Trenksmas” and is financed by Lithuanian Council for Culture.

Leave a Reply