Slemas #Poezijos pavasaris

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 01/07/2021
7:00 pm - 10:00 pm

Location
KKC terasa

Categories


Kaunas myli poeziją, Kauno menininkų namai taip pat! Todėl jau antrus metus iš eilės drauge su savo artimiausiais kaimynais – Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriumi kviečiame į Poezijos pavasario slemą. Šiame renginyje, bent simboliškai, susijungs šiuolaikiniai literatūriniai eksperimentai ir ilgametė Poezijos pavasario dvasia.
(Please scroll down for the English version)
Slemas #Poezijos pavasaris vedėjas – Marius Povilas Elijas Martynenko.
Slemo dizaino autorė – Inga Navickaitė-Drąsutė.
SVARBU: Kol Kauno menininkų namų papėdėje karaliauja statybos, slemas kraustosi į Kauno kultūros centro (KKC) kiemelį. Ten, nepaisant apribojimų, tilps visi slemo mylėtojai. Ačiū mūsų partneriams KKC už svetingumą – susitinkam Vytauto pr. 79!
~ ~ ~
Dalyvių registracija ir klausimai: asta@kmn.lt
BŪTINA ŽIŪROVŲ REGISTRACIJA: shorturl.at/cvKSU
~ ~ ~
Slemo taisyklės:
1. būtina skaityti savo tekstą,
2. pasirodymas negali viršyti 3 minučių,
3. negalima vilkėti kostiumų, naudoti garso efektų ar kviestis pagalbininkų.
Svarbiau už taisykles:
išraiškingas skaitymas! Jei nuobodžiavo veidrodis, nuobodžiaus ir publika. Išrėk kūrybą Micui, prajuokink balandžius už lango, išmesk špargalkę pavėjui ir tada lipk ant scenos!
Slemo eiga:
vyksta trys raundai. Poetus(-es) vertina komisija, sudaryta iš atsitiktine tvarka atrinktų žiūrovų. Pasirodymai vertinami dešimtbalėje sistemoje. Pirmajame raunde pasirodo visi(-os), antrajame ir trečiajame – daugiausia balų surinkę dalyviai(-ės).
~ ~ ~
Renginio organizatoriai: Kauno menininkų namai ir Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius. Renginys yra KMN Literatūros edukacijos programos „Trenksmas“ dalis.
Renginio partneris – Kauno kultūros centras.
Geriausiųjų laukia Lietuvos rašytojų sąjungos bei „Kauko laiptų“ leidyklų prizai, o nugalėtojas bus apdovanotas šių metų „Poezijos pavasario“ almanachu.
Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir „Iniciatyvos Kaunui“.
EN
Kaunas love poetry! Therefore, for the second year in a row, Kaunas Artists’ House together with our closest neighbors – Kaunas Department of Lithuanian Writers’ Union, invites you to the Poetry Spring Slam. This event, at least symbolically, will combine modern literary experiments with the long-standing spirit of Poetry Spring.
While Kaunas Artists’ House yard is filled with construction equipment, Poetry Slams move into the yard of Kaunas Culture Center! There, despite the restrictions, all slam lovers will fit. Thank you to our partners KKC for the hospitality and we meet at Vytauto Ave. 79!
~ ~ ~
Registration for participation and questions: asta@kmn.lt
AUDIENCE REGISTRATION (REQUIRED): shorturl.at/cvKSU
~ ~ ~
Poetry slam event happens every month in Kaunas Artists House, there are only three rules:
1. poems must be original work of the performer,
2. the performance can’t be longer than 3 minutes,
3. poets cannot sing or use musical instruments or props.
The process:
there are three rounds. The poets are judged by a 5 judges randomly selected from the audience. Performances are evaluated in a ten-point system. In the first round, all participants appear, in the second and third – the participants with the highest score.
The event will be held in Lithuanian, but poets are welcome to perform in any language.
~ ~ ~
Organizers of the event: Kaunas Artists’ House and Lithuanian Writers’ Union Kaunas Department. The event is part of the KAH Literature Education Program “Trenksmas”.
Event partner is Kaunas Culture Center.
The prizes of the Lithuanian Writers’ Union and Kauko Laiptai publishing houses are waiting for the best, and the winner will be awarded the almanac of this year’s Poetry Spring.

The event is partly financed by the Lithuanian Culture Council and Initiatives for Kaunas. 

Matyti mažiau

Leave a Reply