2021 - 11 - 23 02:23

Amžinybėn išėjo chorvedė, pedagogė Rinalda Burinskienė

Paukštis – į dangų.
Žodis – į širdį.
Kieno ten sparnas taip gražiai žydi?
Kas ten taip lekia?
Kas ten taip gieda?
Žodis sugrįžta: parneša žiedą.
/J. Marcinkevičius/

2021 metų lapkričio 21 dieną į Dievo namus iškeliavo mokytoja, chorvedė, Lietuvos chorų sąjungos narė ir Kauno dainų švenčių dirigentė Rinalda Burinskienė.

Rinalda Burinskienė pradėjo dirbti Kauno „Vyturio“ gimnazijoje (tuo metu Kauno 27-ojoje vidurinėje mokykloje) 1992 metais rugsėjo 1 dieną. Mokytojos Rinaldos Kauno „Vyturio“ gimnazijoje kuriamai chorinio dainavimo tradicijai daugiau kaip 20 metų. Su savo mokiniais dalyvaudavo Kauno miesto ir Lietuvos dainų šventėse, sakralinės muzikos chorų festivaliuose „Cantate Domino“, Kauno miesto moksleivių chorų festivalyje „Vilties daina“ Kauno filharmonijoje, Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų mišrių chorų konkurse „Dainuok ir keliauk“, ilgus metus puoselėjo „Vyturio“ gimnazijos ir Punsko Kovo 11-osios licėjaus chorų bendradarbiavimo tradicijas.

Rinaldos Burinskienės vadovaujamas mišrus choras „Vyturys“ atliko įvairiapusį repertuarą: klasikinę lietuvių ir užsienio šalių chorinę muziką, populiarias jaunimo dainas ir giesmes. Choras yra įvertintas ne viename tarptautiniame, respublikiniame konkurse/ festivalyje.

2019 m. rugpjūtį baigusi pedagoginę veiklą gimnazijoje, rugsėjį Rinalda Burinskienė pradėjo vadovauti Kauno kultūros centro mišriam chorui „Ainiai“. Maestro vadovaujamas choras koncertavo Lietuvos miestuose ir miesteliuose, dalyvavo festivaliuose, Kauno kultūros centro organizuojamuose renginiuose.

Ar pajėgtumėme išvardinti viską ir visus, palikusius pėdsakus a. a. Rinaldos Burinskienės gyvenime? Matyt, tektų vardinti šeimą, kolegas, bičiulius, bendraminčius – ne vien žmones, bet ir įvykius, nutikimus, brangius prisiminimus… visą giedantį Kauno dainų slėnį… Ir viskas, kas į atmintį atplaukia, esate Jūs, miela Rinalda – negailinti ir netaupanti savęs, atspėjanti ir ištarianti žodžius, kuriuos dabar kartojame mes, laikydami tuos žodžius savais. Jūsų veikla, didžiulė gyvenimo patirtis, geranoriška šypsena, aiškus mąstymas ir meilė visiems, esantiems šalia, priartina mus prie supratimo, santarvės su viskuo, kas yra aplinkui.

Ilsėkis ramybėje, Maestro…

Kauno kultūros centro bendruomenė

1
2