2023 - 07 - 25 12:25

Ieškome Girstučio kultūrinių veiklų vadybininko (-ės)!

Kauno kultūros centro komanda ieško kultūrinių veiklų vadybininko (-ės).

//

Pareigybės paskirtis:

Inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti Kauno kultūros centro Girstučio padalinio (toliau – Girstučio) kultūrinius projektus, veiklas ir renginius, ieškant užsakovų ir užtikrinant Girstučio salių/patalpų užimtumą, organizuoti jų viešinimą bei tinkamai tvarkyti dokumentaciją.

Funkcijos:

Aktyviai ieško Centro patalpoms nuomininkų, užtikrina nuolatinį patalpų užimtumą, pildo trumpalaikės patalpų nuomos tinklelį, sudaro sutartis ir išrašo sąskaitas;

Inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja Girstučio renginius, kultūrinius projektus (tradicines šventes, koncertus, spektaklius, teminius vakarus, susitikimus, paskaitas, konferencijas, edukacinius užsiėmimus ir kt.);

Rengia kultūrinės veiklos plėtros programas.

Esant reikalui, padeda Kauno kultūros centro salių užimtumo klausimais.

Žinios ir gebėjimai, būtini funkcijoms vykdyti:

Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus;

Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją klausimais ir pagal kompetenciją rengti ataskaitas;

Turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;

Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais;

Gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;

Gebėti savarankiškai planuoti veiklą ir teikti konsultacijas, tvarkyti dokumentus, sisteminti ir kaupti gautą informaciją.

//

Išsilavinimas: aukštesnysis.

Darbo patirtis: nebūtina.

Koeficientas – nuo 7,6 iki 8,5.

Etatas – 0,5.

//

Savo CV bei trumpus motyvacinius laiškus siųskite info@kaunokulturoscentras.lt.

Paraiškų lauksime iki 2023 m. liepos 31 dienos.

1
3