2022 - 06 - 21 05:21

Ieškome komunikacijos specialisto (-ės)

ŽINIOS IR GEBĖJIMAI, KURIŲ TIKIMĖS IŠ JŪSŲ:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (humanitarinių ar socialinių mokslų srityse) arba paskutinio kurso studentas (humanitarinių ar socialinių mokslų srityse);
 • 1 metų darbo patirtis;
 • Geri rašymo, informacijos rinkimo ir apdorojimo įgūdžiai;
 • Išmanyti rinkodaros ir komunikacijos veiklų organizavimo kultūros įstaigoje principus;
 • Išmanyti kultūros ir meno įstaigų sistemą;
 • Puikiai mokėti lietuvių kalbą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

PRIVALUMAI:

 • Labai geri socialinių tinklų valdymo įgūdžiai.

DARBO POBŪDIS:

 • Pranešimų ir straipsnių apie Centre vykdomas veiklas rengimas, Centro informacinių ir reklaminių pranešimų/turinio kūrimas;
 • Centro renginių tinklelio formavimas ir viešinimas;
 • Centro internetinės svetainės, socialinių tinklų administravimas, akcijų socialiniuose tinkluose inicijavimas ir vystymas;
 • Socialinių tinklų analitikos įrankių naudojimas, ataskaitų ir efektyvinimo pasiūlymų teikimas vadovui;
 • Centro informacinį stendo administarvimas;
 • Kultūros centro rinkodaros veiklų ir naujienų inicijavimas ir koordinavimas;
 • Kultūros centro projektų (koncertų, edukacijų, konferencijų, seminarų, ir kt.) viešinimo planų rengimas ir įgyvendinimas;
 • Pagal vadovo ir kitų darbuotojų poreikį kalbų, prezentacijų rengimas viešųjų ryšių veiklose, siekiant reprezentuoti Kultūros centrą, priimant svečių delegacijas;
 • Kultūros rinkodaros ir komunikacijos plano bei metinio šių sričių biudžeto rengimas, plėtojimas ir įgyvendinimas;
 • Vidinių bei išorinių renginių sklaida;
 • Kultūrinių projektų viešinimas;
 • Pranešimų spaudai, kitų tekstų ir fotografijų rengimas ir platinimas žiniasklaidos atstovams;
 • Kultūros centro pristatymo aktualumo ir kokybės nuolatinėse informacijos perteikimo vietose interneto erdvėje sekimas.

 JUMS SIŪLOME:

 • darbą pilnu etatu;
 • laisvę kurti ir įgyvendinti idėjas;
 • profesinio tobulėjimo galimybes;
 • sveikatos draudimą;
 • priedus ir kitas motyvacines priemones.

DARBO UŽMOKESTIS:

 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,00 (pareiginės algos baziniais dydžiais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės, neatskaičius mokesčių);
 • kintama darbo užmokesčio dalis, priklausanti nuo asmeninių ir organizacijos tikslų pasiekimo.

Planuojama darbo pradžia – 2022 m. liepos 11 d. Neterminuota darbo sutartis.

Lauksime nuorodos į 3 tavo geriausius tekstus/komunikacijos projektus. Laišką kartu su gyvenimo aprašymu (CV) siųsk el. paštu info@kaunokulturoscentras.lt su užrašu „Komunikacijos specialistas(-ė) 2022“ iki birželio 29 d. 14 val. Tel. nr. pasiteiravimui +370 37 320661

1
2