2023 - 02 - 03 11:3

Ieškome šviesos inžinieriaus (-ės)!

Kauno kultūros centro komanda ieško šviesų inžinieriaus (-ės).

//

Funkcijos:

vykdo renginių, spektaklių ir repeticijų meninį apšvietimą;

kontroliuoja scenos apšvietimo įrenginių techninį stovį ir informuoja vadovą apie aparatūros gedimus;

vykdo profilaktinį įrenginių aptarnavimą;

žino apšvietimo prietaisų įrangą ir veikimo principus, pajungimo į tinklą būdus, leistinus apkrovimus, pastovios ir kintamos srovės savybes, elektros laidų montavimo taisykles;

sugeba atlikti smulkius apšvietimo įrenginių gedimų šalinimo ir remonto darbus;

įrankius, darbo priemones ir inventorių naudoja tik pagal paskirtį, juos palieka tam skirtose vietose;

darbo vietoje laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;

apie darbo metu iškilusius nesklandumus nedelsiant informuoja tiesioginį vadovą;

atsako už gautus įrankius, darbo priemones ir inventorių;

baigęs darbą, įrankius, darbo priemones ir inventorių palieka tvarkingus tam skirtose vietose;

 

Žinios ir gebėjimai, būtini funkcijoms vykdyti:

gebėti savarankiškai atlikti pavestas užduotis, išmanyti darbo specifiką, pavestų užduočių vykdymo principus ir kritiškai analizuoti savo darbą;

gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;

tvarkyti dokumentus, sisteminti ir kaupti gautą informaciją;

turėti darbo kompiuteriu ir naršymo internete įgūdžius;

gerai mokėti lietuvių kalbą bei mokėti bent vieną užsienio kalbą;

//

Išsilavinimas: humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, vadybos, marketingo srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Darbo patirtis: ne mažesnė nei 1 metų šviesų inžinieriaus (-ės) darbo patirtis.

Koeficientas – 7,5.

Etatas – 0,5.

//

Savo CV bei trumpus motyvacinius laiškus siųskite info@kaunokulturoscentras.lt.

Paraiškų lauksime iki vasario 17 dienos.

1
2