2023 - 07 - 18 02:18

KKC ieško kultūrinių-ūkinių veiklų koordinatoriaus (-ės)!

KKC ieško kultūrinių-ūkinių veiklų koordinatoriaus (-ės) !

Šiai pozicijai reikia fiziškai stipraus, ištvermingo, atsakingo žmogaus.
 
Darbo grafiką aptarsime ir pasidėliosime individualiai.
 

Prie komandos prisijungti kviečiame žmogų, kuris:
– Rūpinsis ūkiniais kultūros centro reikalais: pastato ir patalpų priežiūra, tvarkos sandėliuojant inventorių palaikymu, smulkių ūkio darbų atlikimu;
– Prisidės prie kultūros centro vidaus bei Kauno miesto renginių organizavimo: koordinuots ir atliks parengiamuosius darbus prieš renginį, spręs ūkinius klausimus renginio metu, o renginiui pasibaigus pasirūpins tinkamu įrangos ir inventoriaus supakavimu, paruošimu sandėliuoti ar išvežti;
– Atliks daug fiziškos ištvermės reikalaujančių darbų: įvairių renginio įgyvendinimui reikalingų baldų ir daiktų krovimas (iškrovimas, pakrovimas),sunešimas ir išdėliojimas, techninių renginio aspektų derinimas su techninį aptarnavimą teikiančiomis įmonėmis ir jų darbuotojais (pvz. garso ar šviesos inžinieriais) dėl tinkamo techninio renginio įgyvendinimo ir tam reikalingos įrangos;
– Palaikys glaudžius ryšius su esamais ir naujais techninių, ūkinių priemonių, paslaugų tiekėjais;
– Kaups, sistemins, analizuos, apibendrins informaciją ūkio klausimais ir pagal kompetenciją rengs ataskaitas.

Reikalingas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Koeficientas – nuo  5,1 iki 8,0.

Etatas – 1.

Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.  

Savo CV bei trumpus motyvacinius siųskite el. paštu: info@kaunokulturoscentras.lt.

Laiškų lauksime iki liepos 31 d.

1
2