2020 - 09 - 04 09:4

KKC / Kauno kultūros centras ieško komandos pastiprinimo

Kultūros projektų ir viešųjų pirkimų organizatoriaus (-ės) pareigos:
• organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūras;
• rengti viešojo pirkimo sąlygas ir vykdyti procedūras;
• konsultuoti ir teikti pagalbą kitų skyrių darbuotojams rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;
• vykdyti rinkos analizę ir vertinti pateiktus pasiūlymus;
• derinti sutarties sąlygas;
• užtikrinti viešųjų pirkimų komisijos darbą bei dalyvauti pirkimų komisijos posėdžiuose;
• administruoti įstaigos paskyrą centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);
• vykdyti pirkimų proceso dokumentavimą;
• rinkti ir kaupti informaciją, reikalingą kultūrinės veiklos projektų vykdymui ir plėtojimui.

Reikalavimai darbuotojui:
• turėti humanitarinių, socialinių mokslų, vadybos, viešojo administravimo arba meno srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
• turėti darbo patirties veiklos projektų vadovavimo, organizavimo, koordinavimo arba kuravimo srityje;
• turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;
• būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, sutarčių teisę;
• išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles;
• gebėti rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, viešųjų pirkimų procedūrų išmanymas;
• mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
• mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• mokėti bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
• mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
• turėti puikius planavimo ir organizavimo įgūdžius. 

Organizacija siūlo:

• profesionalių iššūkių kupiną kasdienybę, dalyvavimą svarbių įstaigai projektų įgyvendinime;
• mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, asmeninį ir profesinį augimą;
• modernią darbo vietą naujai renovuotame kultūros centre;
• stabilų atlyginimą (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,43 – 7,67) ir kintamąją atlygio dalį, priemokas ar premijas pagal darbo rezultatus. 
• Darbo vieta: Kauno kultūros centras;
• Darbo valandos: 8:00 – 17:00.

Motyvacinius laiškus ir gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu iki rugsėjo 14 d.:
info@kaunokulturoscentras.lt

1
2