Apie mus

Kauno kultūros centras, anksčiau buvęs „Tautos Namais“, restruktūrizuojamas į visiškai naują, šiuolaikišką ir modernų daugiafunkcinį kultūros centrą (KKC). KKC atnaujinamas ne tik rekonstruojant ir pertvarkant pastatą funkciniais, architektūriniais, interjero bei eksterjero aspektais, bet ir iš esmės atnaujinant įstaigos veiklų struktūrą, viešinimą bei kitas sritis. Čia nebelieka senųjų tradicijų ir šiuolaikinio meno atskirties – jie tampa vienas kitą papildančiu veiksniu, kuriančiu šviežią požiūrį į Kauno kultūrą.

Siekdami, kad KKC taptų šiuolaikiškas, modernus ir daugiafunkcinis kultūros centras, greta senosios kultūros tradicijas ir menus atstovaujančių kolektyvų pritraukiame naujas ir aktualias menų bei kūrybinių industrijų sritis, apimančias architektūrą, elektroninę muziką, fotografiją, šiuolaiki-

nį šokį ir kitas. Kaunas dalinsis ne tik kultūra, bet ir žiniomis apie kultūrą – kiekviena iš šių naujų industrijų Kauno kultūros centre pradeda vykdyti įvairią edukacinę – šviečiamąją veiklą, skirtingų tipų mokymus, seminarus, festivalius, konferencijas bei kūrybines dirbtuves.

Kauno Kultūros centrą šiuolaikišku galima vadinti ne tik dėl architektūriškai atnaujintų erdvių, kuriose telpa kultūra, bet ir dėl besikeičiančio požiūrio į kultūrą. Siekiame, kad šis centras būtų atviras bei įdomus kuo platesnei auditorijai – bet kokio amžiaus ar profesijos žmonėms. Tikimės, jog KKC taps kūrybingų žmonių bendruomenės namais, kuriuose augs polėkis kurti bei formuosis šviežias požiūris į Kauno kultūrą.

KKC – Šiuolaikiškas kultūros centras Kaune. Toks, kokio kauniečiams seniai trūko.