2020 08 21 Asmens duomenų tvarkymo Kauno kultūros centre taisyklės
Slapukų politika
Informacinis pranešimas dėl Asmens duomenų tvarkymo
2022 12 29 Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma
2023-01-11 Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas