VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS.
Plačiau…

2017 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS.
Plačiau…

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITOS:
1. KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ DIDŽIOSIOS SALĖS ĮRENGIMO ATNAUJINIMO DARBAI.
Plačiau…

2. KAUNO KULTŪROS CENTRO „TAUTOS NAMAI“ PASTATO TVARKYBOS DARBAI.
Plačiau…

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCESAS.
Plačiau…

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO IR KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KAUNO KULTŪROS CENTRO INFROSTRUKTŪROS PRITAIKYMAS VIETOS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS“.

Plačiau…