Viešųjų pirkimų vykdymo tvarka:

Viešųjų pirkimų tvarka

Europos regioninės plėtros fondo ir Kauno miesto savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas  „KAUNO KULTŪROS CENTRO INFROSTRUKTŪROS PRITAIKYMAS VIETOS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS“:

Plačiau…