FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2016 metai.
2017 metai.
2018 metai.
2019 metai.
2020 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv., 4 ketv. 

2021 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv., 4 ketv. (metinė)

2022 metai –  1ketv., 2 ketv., 3 ketv., 4 ketv. (metinė)

2023 metai – 1 ketv., 2 ketv.,3 ketv.,2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2016 metai 1 d. / 2 d.
2017 metai.
2018 metai.
2019 metai.
2020 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv. (formos aiškinamasis raštas), 4 ketv.

2021 metai – 1 ketv., 2 ketv. (formos aiškinamasis raštas), 3 ketv., 4 ketv.

2022 metai – 1 ket., 2 ketv., 3 ketv., 4 ketv. (metinė)

2023 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv., 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

KAUNO KULTŪROS CENTRO ĮSTAIGOS VADOVO, METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

2020 m. vadovo ataskaita

2021 m. vadovo ataskaita

2022 m. vadovo ataskaita

2022 m. vadovo ataskaitos priedas

KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 2012-2019

Plačiau

KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 2020

Plačiau

KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 2021

Plačiau

KULTŪROS CENTRO PATALPŲ TRUMPALAIKĖ NUOMA:

Nekilnojamo turto nuomos sąrašas 2022

Nekilnojamo turto nuomos sąrašas 2023 I ketv.