FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2016 metai.
2017 metai.
2018 metai.
2019 metai.
2020 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv., 4 ketv. 

2021 metai. – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2016 metai. 1 d. / 2 d.
2017 metai.
2018 metai.
2019 metai.
2020 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv. (formos aiškinamasis raštas), 4 ketv.

2021 metai. – 1 ketv., 2 ketv. (formos aiškinamasis raštas)., 3 ketv.

KAUNO KULTŪROS CENTRO ĮSTAIGOS VADOVO, METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

Plačiau

KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

Plačiau

KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 2021

Plačiau