FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2016 metai.
2017 metai.
2018 metai.
2019 metai.
2020 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv., 4 ketv. 

2021 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv., 4 ketv. (metinė)

2022 metai –  1ketv., 2 ketv.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2016 metai 1 d. / 2 d.
2017 metai.
2018 metai.
2019 metai.
2020 metai – 1 ketv., 2 ketv., 3 ketv. (formos aiškinamasis raštas), 4 ketv.

2021 metai – 1 ketv., 2 ketv. (formos aiškinamasis raštas), 3 ketv., 4 ketv.

2022 metai – 1 ket., 2 ketv.

KAUNO KULTŪROS CENTRO ĮSTAIGOS VADOVO, METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

Plačiau

KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 2012-2019

Plačiau

KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 2020

Plačiau

KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 2021

Plačiau