2024 - 01 - 24 03:24

Vasario 1 d. 17 val. atidaroma UNESCO Pasaulio nematerialaus kultūros paveldo ornamentų paroda

Savo erdvėse sulauksime Elviros Drozdovos parodos „Ornek ornamentai“.🖼

Parodos atidarymas vyks 2024 m. vasario 1 d. 17 val.

Paroda eksponuojama 2024 02 01–2024 03 11

❄️Parodos lankymas nemokamas! ❄️

//

LT

Parodos tema: Örnek ornamentas, jo simboliai savęs pažinime. Parodoje bus eksponuojami kūriniai, įkūnijantys įvairias žmogaus savybes ir jausmus, per kuriuos autorė tyrinės pasaulį.
Gvazdikų gėlės įvaizdis (totorių kalba -„qaranfIl“) yra atkaklumo, ištikimybės, gebėjimo pasiaukoti simbolis, taip autorius charakterizuoja Krymo totorius, per meną pasakodamas apie jų istoriją.

 

„Örnek“ – unikalus Krymo totorių ornamentas, kuriame kompoziciškai į vientisą sistemą sujungiami apie 35 smulkūs botaniniai ir geometriniai elementai. Daugelį amžių jis buvo naudojamas siuvinėjimui, audimui, keramikai, graviravimui, papuošalams, medžio drožybai, stiklui, freskoms ir kt.
Krymo totorių ornamentas „Örnek“ 2018 m. vasario mėn. buvo įtrauktas į Ukrainos nematerialaus kultūros paveldo elementų nacionalinį sąrašą ir 2021 m. gruodžio mėn. buvo oficialiai įtrauktas į UNESCO Pasaulio nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

Autorė apie save:
Elvira Drozdova – Krymo totorių kilmės menininkė, liaudies meno meistrė, profesionali siuvinėtoja, Evpatorijos miesto meistrų artelės narė. Profesionaliai užsiimu siuvinėjimu įvairiomis technikomis, ypatingą dėmesį skiriu Krymo totorių auksu siuvinėjimo technikai su ornamentu Ornek.

UA
Назва виставки – «Örnek».
Тема виставки: орнамент Орьнек, його символіка в самопізнанні. На виставці будуть представлені роботи, що втілюють різноманітні людські якості та почуття, через які авторка досліджкє світ. Зображення квітки гвоздикі (кр.тат. мовою – “karanfil”) -це символ сталості, вірності, здібності до самопожертви, так авторка характеризує кримськотатарський народ, розповідаючи про його історію через мистецтво.
Орьнек – це унікальний кримськотатарський орнамент, який композиційно у собі поєднує систему з близько 35 дрібних ботанічних та геометричних елементів. Протягом багатьох століть його використовували у вишивці, ткацтві, гончарстві, гравюрі, ювелірній справі, різьбленні по дереву, склі, настінному розписі тощо.
Кримськотатарський орнамент «Орьнек» 18 лютого 2018 року був внесений до Національного переліку елементів Української нематеріальної спадщини, а в грудні 2021 року був офіційно внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ENG
The name of the exhibition is ” Örnek”.
The theme of the exhibition: the Örnek ornament, its symbolism in self-knowledge. The exhibition will feature works embodying various human qualities and feelings through which the author will explore the world. The image of a carnation flower (in the Crimean Tatar language – “karanfil”) is a symbol of constancy, loyalty, self-sacrifice, this is how the author characterizes the Crimean Tatar people, telling about their history through art.
Örnek is a unique Crimean Tatar ornament, which compositionally combines a system of about 35 small botanical and geometric elements. For many centuries it has been used in embroidery, weaving, pottery, engraving, jewelry, wood carving, glass carving, wall painting, etc. Crimean Tatar ornament «Örnek» 2018 February. has been included in the National List. Elements of Ukraine’s intangible cultural heritage and the 2021 December. was officially inscribed on the UNESCO World Heritage List.

1
3