Veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Vietos savivaldos įstatymas

Kultūros centrų įstatymas

Profesinės veiklos ir etikos taisyklės

Viešųjų pirkimų įstatymas

Korupcijos prevencijos įstatymas

Tyrimai ir analizės

Šiuo metu tyrimai ir analizės nėra atliekami.

Teisės aktų pažeidimai

Šiuo metu informacijos apie teisės aktų pažeidimus nėra.

Teisinio reguliavimo stebėsena

Šiuo metu stebėsena nėra atliekama.